JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia Bade ogede beskaeftigelsesmuligheder og oget arbejdsproduktivitet (sa laenge det ogsa betyder hojere lonninger) er nodvendig for at tackle fattigdom. Stigninger i beskaeftigelsen uden stigninger i produktiviteten medforer en stigning i antallet af "fattige", hvorfor nogle eksperter nu fremmer skabelsen af ​​"kvalitet" og ikke "kvantitet" i arbejdsmarkedspolitikken. Denne tilgang fremhaever, hvordan hojere produktivitet har bidraget til at reducere fattigdommen i Ostasien, men den negative virkning er begyndt at vise. I Vietnam har for eksempel vaeksten i beskaeftigelsen vaeret langsom, mens produktivitetsvaeksten er fortsat. Desuden forer produktivitetsforogelser ikke altid til ogede lonninger, som det kan ses i USA, hvor forskellen mellem produktivitet og lonninger er steget siden 1980'erne. Forskere ved Overseas Development Institute haevder, at der er forskelle pa tvaers af okonomiske sektorer med at skabe beskaeftigelse, der reducerer fattigdom. Der blev undersogt 24 tilfaelde af vaekst, hvoraf 18 reducerede fattigdom.

Denne undersogelse viste, at andre sektorer var lige sa vigtige for at reducere arbejdslosheden, som f.eks. Fremstilling. Servicesektoren er mest effektiv til at omsaette produktivitetsvaekst til beskaeftigelsesvaekst. Landbrug giver et sikkerhedsnet for job og okonomisk buffer, nar andre sektorer kaemper. Forskere konceptualiserer ansaettelsesforholdet pa forskellige mader. En hovedforudsaetning er, i hvilket omfang ansaettelsesforholdet nodvendigvis indebaerer interessekonflikter mellem arbejdsgivere og medarbejdere og form af sadanne konflikter. I okonomisk teoretisering medierer arbejdsmarkedet alle sadanne konflikter, saledes at arbejdsgivere og medarbejdere, der indgar et ansaettelsesforhold, antages at finde denne ordning i deres egen interesse. I teori om human resource management antages det, at arbejdsgivere og medarbejdere har faelles interesser (eller en enhed af interesser og dermed etiketten "unitarisme"). Enhver konflikt der findes, ses som en manifestation af darlige human resource management politikker eller interpersonelle sammenstod, sasom personlighedskonflikter, som begge kan og bor styres vaek. JobSmart Situs Informasi Lowongan Kerja Terbaru Di Indonesia